Εκπαιδευτικά Προγράμματα

«Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου»

«Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου»

12/12/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και στοχεύει στην εξοικείωσή τους αφενός με την αισθητική της βυζαντινής εποχής μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική επιλεγμένων εκθεμάτων του μουσείου (ψηφιδωτά, γλυπτά, κεραμικά), αφετέρου με τον ίδιο τον χώρο του μουσείου. Τα παιδιά ξεναγούνται στο χώρο της μόνιμης έκθεσης και στη συνέχεια ...
«Γνωριμία με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας»

«Γνωριμία με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας» απευθύνεται σε μαθητές Ε΄-Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον βυζαντινό πολιτισμό μέσα από τις εκθεσιακές ενότητες του μουσείου σε συνδυασμό με κομβικά εκθέματα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές) και έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα. Συνοδεύεται από έντυπο, το οποίο διαθέτει ...
«Σε μια εποχή αγωνίας»

«Σε μια εποχή αγωνίας»

12/12/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σε μια εποχή αγωνίας» απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Έχει ως θέμα την εξαιρετικής σπουδαιότητας αρχαιολογική ανακάλυψη στο Σπήλαιο της Ανδρίτσας, όπου μια ομάδα ανθρώπων, πιθανώς κάποιου κοντινού χωριού, κατέφυγε σε αυτό αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει. Η ιστορία που εκτυλίσσεται στο σπήλαιο εντάσσεται στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες του τέλους του 6ου και του 7ου ...