Επικοινωνία

Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας

Διεύθυνση: Στρατώνες Καποδίστρια, 212 32 Άργος
Τηλέφωνο: 27510 68937
E-mail: byma@culture.gr