«Γνωριμία με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας» απευθύνεται σε μαθητές Ε΄-Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον βυζαντινό πολιτισμό μέσα από τις εκθεσιακές ενότητες του μουσείου σε συνδυασμό με κομβικά εκθέματα.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές) και έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα.

Συνοδεύεται από έντυπο, το οποίο διαθέτει χρονολόγιο, στοιχεία για τις τοπικές βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες για περαιτέρω διάβασμα.

Κατεβάστε το έντυπο του εκπαιδευτικού προγράμματος