«Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και στοχεύει στην εξοικείωσή τους αφενός με την αισθητική της βυζαντινής εποχής μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική επιλεγμένων εκθεμάτων του μουσείου (ψηφιδωτά, γλυπτά, κεραμικά), αφετέρου με τον ίδιο τον χώρο του μουσείου.
Τα παιδιά ξεναγούνται στο χώρο της μόνιμης έκθεσης και στη συνέχεια τους δίνονται σχέδια συγκεκριμένων εκθεμάτων για να τα χρωματίσουν.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές) και έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα.