Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και στοχεύει στην εξοικείωσή τους με την αισθητική της βυζαντινής εποχής μέσα από αυθεντικά έργα της βυζαντινής Αργολίδας, όπως ψηφιδωτά, γλυπτά και κεραμικά, καθώς και την εξοικείωσή τους με τον χώρο του μουσείου.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθονται μπροστά στα εκθέματα, όπου τους δίνεται το σχέδιο του αντίστοιχου εκθέματος για να το χρωματίσουν.
Μετά την ολοκλήρωση της ζωγραφικής, τα παιδιά φορούν αντίγραφα χαρακτηριστικών βυζαντινών ενδυμάτων.