Περιοδικές Εκθέσεις

Το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας διαθέτει ειδική αίθουσα για περιοδικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπου λαμβάνουν χώρα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου.