Αργολίδα, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται, μέσω υλικών και άυλων πολιτιστικών καταλοίπων, οι διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τον πρώιμο Μεσαίωνα έως και τους νεότερους χρόνους.

Η Αργολίδα, όπως και όλη η αυτοκρατορία, υπήρξε ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο, πεδίο συνάντησης, αντιπαράθεσης, συνύπαρξης, αφομοίωσης και ενσωμάτωσης ξένων πολιτισμών στο κυρίαρχο ελληνικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, Σλάβοι, Φράγκοι, Βενετοί, Αρβανίτες και Οθωμανοί, άφησαν τα ίχνη τους στο αργολικό πεδίο, είτε ως μετανάστες είτε ως κυρίαρχοι. Μνημεία, καθημερινά αντικείμενα αλλά και άυλα κατάλοιπα, είτε γλωσσικά, είτε ήθη, έθιμα και τοπωνύμια, εμπλούτισαν τον ελληνικό πολιτισμό της Αργολίδας.