Μόνιμη Έκθεση

Το συγκρότημα των Στρατώνων Καποδίστρια & Η ανασκαφική έρευνα του βυζαντινού Άργους

Το συγκρότημα των Στρατώνων Καποδίστρια & Η ανασκαφική έρευνα του βυζαντινού Άργους

Η Έκθεση ξεκινά από το ισόγειο της δυτικής πτέρυγας, όπου ο επισκέπτης πληροφορείται για την ιστορία του συγκροτήματος των Στρατώνων Καποδίστρια και την ανασκαφική έρευνα του βυζαντινού Άργους. Το κτηριακό συγκρότημα των Στρατώνων έχει ανεγερθεί στη θέση προγενέστερου κτίσματος της δεύτερης βενετοκρατίας, το οποίο στα χρόνια της δεύτερης οθωμανικής κυριαρχίας λειτουργούσε ως κλειστή αγορά (μπεζεστένι), ταχυδρομείο και χάνι. Ο χαρακτηρισμός «Στρατώνες Καποδίστρια», ...
Μια αυτοκρατορία γεννιέται

Μια αυτοκρατορία γεννιέται

Η πρώτη εκθεσιακή ενότητα επικεντρώνεται στη δημιουργία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, με ορόσημο το έτος 324 μ.Χ., όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη σε μια παλιά ελληνική αποικία στις ακτές του Βοσπόρου, το Βυζάντιο. Η στρατηγική αυτή κίνηση, μαζί με τη νομιμοποίηση του χριστιανισμού, που μέχρι το 313 τελούσε υπό διωγμό, σηματοδότησαν την ανάδυση ...
Η μετάβαση στον Μεσαίωνα

Η μετάβαση στον Μεσαίωνα

Στη δεύτερη εκθεσιακή ενότητα παρουσιάζεται η μετάβαση από τον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας στον μεσαίωνα, με πιο σημαντικό και προβεβλημένο σύνολο το Σπήλαιο της Ανδρίτσας. Η εποχή της ύστερης αρχαιότητας, που χαρακτηρίζεται από την επιβίωση του αρχαίου τρόπου ζωής και την έλευση της νέας θρησκείας, «έσβησε» σταδιακά γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα. Η παρακμή του αρχαίου κόσμου, που είχε ξεκινήσει ...
Η μεσοβυζαντινή Αργολίδα

Η μεσοβυζαντινή Αργολίδα

Η τρίτη ενότητα, που αποτελεί τον πυρήνα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στις ποικίλες πτυχές της βυζαντινής Αργολίδας (Η εκκλησία, κέντρο του δημόσιου βίου / Στην αγορά της βυζαντινής Αργολίδας / Η ζωή στο βυζαντινό σπίτι). Από τα μέσα του 9ου αιώνα, μετά την ταραγμένη μεταβατική περίοδο, το βυζαντινό κράτος γνώρισε νέα ακμή, ενώ παγίωσε την εδαφική του επικράτεια καθώς και τα ...
Αργολίδα, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών

Αργολίδα, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται, μέσω υλικών και άυλων πολιτιστικών καταλοίπων, οι διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τον πρώιμο Μεσαίωνα έως και τους νεότερους χρόνους. Η Αργολίδα, όπως και όλη η αυτοκρατορία, υπήρξε ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο, πεδίο συνάντησης, αντιπαράθεσης, συνύπαρξης, αφομοίωσης και ενσωμάτωσης ξένων πολιτισμών στο κυρίαρχο ελληνικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια των βυζαντινών και μεταβυζαντινών ...