Στο τραπέζι του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας

Με αφετηρία την ενδιαφέρουσα συλλογή κεραμικής του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας, που προέρχεται από σωστικές ανασκαφές στην Αργολίδα (κυρίως στο Άργος, το Ναύπλιο και τη μεταξύ τους περιοχή), σε αυτό το άρθρο στο περιοδικό Αρχαιολογία & Τέχνες παρουσιάζονται ορισμένα βασικά στοιχεία στην εξέλιξη της βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής σε συνδυασμό με τα νεότερα πορίσματα της έρευνας:

https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2021/11/87-99_T134.pdf