Εκπαιδευτικά προγράμματα Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας 2019-2020

Το σχολικό έτος 2019–2020 θα πραγματοποιηθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  1. «Ανακαλύπτω τον κόσμο του Βυζαντίου»: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και στοχεύει στην εξοικείωσή τους με την αισθητική της βυζαντινής εποχής μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική επιλεγμένων εκθεμάτων (ψηφιδωτών, γλυπτών, κεραμικών) της βυζαντινής Αργολίδας που παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση του μουσείου. Πριν από τη δραστηριότητα, πραγματοποιείται σύντομη ξενάγηση στο χώρο της μόνιμης έκθεσης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ένα μόνο σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές) και έχει διάρκεια περίπου 1,5 ώρα.
  2. «Σε μια εποχή αγωνίας»: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε΄–Στ΄ Δημοτικού και έχει ως κεντρικό θέμα την εξαιρετικής σπουδαιότητας αρχαιολογική ανακάλυψη στο Σπήλαιο της Ανδρίτσας, όπου στα τέλη του 6ου–αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. μια ομάδα ανθρώπων, πιθανώς κοντινού χωριού, αναζήτησε καταφύγιο σε αυτό αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ένα μόνο σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές) και έχει διάρκεια περίπου 1,5 ώρα.

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπεύθυνες αρχαιολόγους των προγραμμάτων Αναστασία Βασιλείου (τηλ. 27510 26435) και Ευφροσύνη Πλατή (τηλ. 27510 68937).